one page site templates


CERIS

Nová terapeutická metóda.


Duševné zdravie, osobnostný rozvoj a psychosomatika.

O METÓDE CERIS

Iba nový prístup môže prinášať nové výsledky.

CERIS prináša úplne nový prístup k pomoci a riešeniam v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a osobnostného rozvoja. Táto metóda vznikla na základe originálnych poznatkov a 10-ročných praktických skúseností dvoch terapeutov a odborníkov z Inštitútu analýzy správania. Jej účinnosť potvrdilo už viac ako 450 klientov.

Metóda CERIS je plne zameraná na dosiahnutie želaného výsledku. Aby mohla prinášať nadštandardné zlepšenia, kombinuje v sebe diagnostiku, edukáciu, koučing, tréning. mentoring a rôzne terapeutické techniky. Jej veľkou výhodou je, že pomáha klientom dosahovať pozitívne zmeny tak na vedomej. ako aj podvedomej úrovni. 

CERIS je komlexná, efektívna, racionálna, systematická metóda pomoci a spája širokú škálu overených nástrojov pomoci. Využíva tiež poznatky z rôznych oblastí ako psychológia, psychoterapia, sociológia, behavioralistika, neuroveda, fyziológia a ďalšie. CERIS prináša veľmi praktické riešenia a dlohodobé pozitívne zmeny  v mnohých oblastiach života.

ÚČINNOSŤ METÓDY CERIS

Zobrazenie miery účinnosti CERIS Koučingu u 460 klientov od roku 2014. Za účinnú pomoc boli považované iba tie prípady, keď sami klienti potvrdili, že dosiahli významné zlepšenie.

50%

Duševné zdravie

Osobnostný rozvoj

Psychosomatika

TVORCOVIA METÓDY

Čo povedali o CERISe jeho autori

"Som presvedčený, že starostlivosť o duševné zdravie stojí na prahu novej éry. Po rokoch vývoja, testovania a praktického používania u stoviek spokojných klientov môžeme s hrdosťou skonštatovať, že sme vytvorili niečo výnimočné. Máme v rukách úžasný nástroj. Sme pripravení sa oň podeliť a ďalej ho spoločne zdokonaľovať." 

"Metóda CERIS od základov zmenila môj pohľad na terapiu a poradenstvo. Ponúka úplne nový a originálny prístup k riešeniu problémov v oblasti duševného i telesného zdravia. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou rozvoja tejto úžasnej metódy a som presvedčená, že pomôže mnohým ľuďom významne zlepšiť kvalitu ich života." 

CERIS JE SKUTOČNE INÝ

Čím sa výrazne odlišuje od klasických spôsobov pomoci

  • Je veľmi praktický, krátkodobý a zameraný na výsledok.
  • Prináša nové spôsoby chápania príčin vzniku problémov.
  • Riešenia sú cielené na vedomú ako aj podvedomú myseľ.
  • Účinná pomoc v širokej škále problémov, porúch a situácií.
  • Využíva mnoho vlastných originálnych postupov a techník. 
  • Rešpektuje osobnosť klienta a spôsob jeho uvažovania.
  • Zostáva po celý čas pre klienta dostatočne zrozumiteľný.
  • V najvyššej možnej miere zapája klienta do procesu zmeny.
  • Poskytuje klientovi účinné techniky i nástroje na svojpomoc.
  • Vypĺňa slabé miesta klasických typov terapie a poradenstva.

PREČO NÁZOV CERIS

Comprehensive • Effective • Rational • Integrative • Systematic


Názov CERIS predstavuje spojenie začiatočných písmen jeho piatich kľúčových charakteristík. Metóda CERIS je:

KOMPLEXNÁ • Rozsiahla a ucelená metóda účinnej pomoci, otvorená ďalšiemu rozvoju. Obsahuje širokú škálu spoľahlivých postupov, metodík, nástrojov a techník, ktoré je možné uplatniť v štandardizovanom alebo celostnom variante. Poskytuje špecialistom všetko potrebné, aby mohli svojim klientom vďaka originálnemu prístupu efektívne pomáhať v celom spektre porúch a problémov. Tiež prináša riešenia v oblasti legislatívy a vzťahu s klientom.

EFEKTÍVNA • Je praktická, funkčná a zameraná na trvalé zlepšenia v reálnom živote. Klienta aktívne zapája do procesu a využíva celý jeho potenciál. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku kombinuje diagnostiku, edukáciu, koučing, tréning. mentoring a rôzne terapeutické techniky.

RACIONÁLNA • Všetky princípy tejto metódy sú racionálne a pragmatické. Obsahuje postupy a procesy, ktoré sú zmysluplné, logické a v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami. V značnej miere využíva analýzu, dedukciu a závery, založené na argumentácii a dôkazoch.

INTEGRATÍVNA • Združuje v sebe celú škálu spoľahlivých spôsobov pomoci. Kombinuje klasické metódy s novými originálnymi technikami, ktoré sú preukázateľne účinné a prínosné pre klienta. Sú volené so zreteľom na osobnosť, aktuálny stav a individuálne potreby klienta. Využíva poznatky z rôznych oblastí ako psychológia, psychoterapia, behavioralistika, sociológia, neuroveda, fyziológia atď.

SYSTEMATICKÁ • Obsahuje celú škálu metodických procesov a prináša merateľné výsledky. Rovnako umožňuje istú mieru individualizácie postupov a nástrojov na špecifické podmienky klienta. V neštandardných situáciách zároveň poskytuje priestor a metodiku pre zmysluplné využitie invenčných riešení. 

Menu

O CERISE
Vzdelávanie
Kontakt

Kontakty

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

© 2018 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.