free landing page html templates


CERIS Academy

Vzdelávanie a výcvik metódy CERIS.


Po šiestich rokoch vývoja, zlepšovania a praktického používania prinášame možnosť absovovať kompletný výcvik na koučing a poradenstvo s využitím metódy CERIS. 

Pre koho je výcvik vhodný

To najdôležitejšie čo potrebujete je ...

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. Prirodzenú vôľu a chuť pomáhať iným
 3. Vhodné osobnostné predpoklady
 4. Dostatočné komunikačné zručnosti
 5. Záujem osvojiť si účinné metódy pomoci
Výcvik je zvlášť vhodný pre povolania psychológ, lekár, sestra, liečebný pedagóg,  špeciálny pedagóg a sociálny pracovník. 

Prvé kurzy už na jar 2019

Čo obsahuje vzdelávanie a výcvik?

 • Filozofia, princípy a prístup
 • Metodiky a praktické materiály
 • Špecifické komunikačné zručnosti
 • Zvládanie krízových situácií
 • Organizácia a vedenie sedení
 • Budovanie a rozvoj vlastnej praxe
 • Legislatíva a etické jednanie
 • Prezentácia služieb a účinný marketing

Kontakty

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

© 2018 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.