Mobirise

C E R I S

Účinná terapeutická metóda."Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky."

Metóda CERIS predstavuje nový a moderný prístup k terapii a pomoci v oblasti duševného zdravia, psychosomatiky a osobnostného rozvoja. 

-- Miroslav Danaj

O METÓDE CERIS

Túto metódu vyvinula dvojica odborníkov z Inštitútu analýzy správania na základe originálnych poznatkov a dlhoročných praktických skúseností. Metódu CERIS definuje jej 5 kľúčových charakteristík:

1

KOMPLEXNÁ a OTVORENÁ

Rozsiahla a ucelená metóda účinnej pomoci, otvorená ďalšiemu rozvoju. Obsahuje širokú škálu spoľahlivých postupov, metodík, nástrojov a techník, ktoré je možné uplatniť v klasickom alebo celostnom prístupe. Terapeutom poskytuje všetko potrebné, aby mohli klientom pomáhať v celom spektre porúch a problémov. Pre terapeutov prináša riešenia v oblasti legislatívy a vzťahu s klientom.

2

EFEKTÍVNA

Metóda je praktická, funkčná a zameraná na trvalé zlepšenia v reálnom živote klienta. Aktívne ho zapája do procesu a využíva celý jeho potenciál. Na dosiahnutie toho najlepšieho výsledku kombinuje diagnostiku, edukáciu, tréning, mentoring a rôzne terapeutické techniky.

3

RACIONÁLNA

Všetky princípy tejto metódy sú racionálne a pragmatické. Obsahuje postupy a procesy, ktoré sú zmysluplné, logické a v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami. V značnej miere využíva analýzu, dedukciu, racionalizáciu, argumantáciu a prácu s dôkazmi.

4

INTEGRATÍVNA

Združuje v sebe celú škálu spoľahlivých spôsobov pomoci. Kombinuje klasické metódy s novými originálnymi technikami, ktoré sú preukázateľne účinné a prínosné pre klienta. Sú volené so zreteľom na osobnosť, aktuálny stav a individuálne potreby klienta. Využíva poznatky z rôznych oblastí ako psychológia, psychoterapia, behavioralistika, sociológia, neuroveda, fyziológia, klasická medicína a ďalšie.

5

SYSTEMATICKÁ

Obsahuje celú škálu štandardizovaných metodických procesov a prináša merateľné výsledky. V prípade potreby zároveň poskytuje priestor pre dostatočnú individualizáciu postupov a tiež využitie invenčných riešení a nástrojov, adaprovaných na špecifické podmienky klienta. 

TVORCOVIA METÓDY

Čo povedali o CERISe jeho autori

"Som presvedčený, že starostlivosť o duševné zdravie stojí na prahu novej éry. Po rokoch vývoja, testovania a praktického používania u stoviek spokojných klientov môžeme s hrdosťou skonštatovať, že sme vytvorili niečo výnimočné. Máme v rukách úžasný nástroj. Sme pripravení sa oň podeliť a ďalej ho spoločne zdokonaľovať." 

"Metóda CERIS od základov zmenila môj pohľad na terapiu a poradenstvo. Ponúka úplne nový a originálny prístup k riešeniu problémov v oblasti duševného i telesného zdravia. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou rozvoja tejto úžasnej metódy a som presvedčená, že pomôže mnohým ľuďom významne zlepšiť kvalitu ich života." 

ÚČINNOSŤ METÓDY CERIS

Zobrazenie miery účinnosti terapie metódou CERIS u 500+ klientov od roku 2014. 
Za účinnú bola metóda považovaná iba v prípadoch, keď klienti potvrdili, že dosiahli významné zlepšenie stavu.

50%

Psychické poruchy

Osobnostný rozvoj

Psychosomatika

Kontakty

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

Odkazy

www.ias.sk

© 2020 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.