free css templates


CERIS Academy

Odborný výcvik.


Po šiestich rokoch vývoja, zlepšovania a praktického používania pripravujeme kompletný výcvik metódy CERIS.

Pre koho je výcvik vhodný

To najdôležitejšie čo potrebujete je ...

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. Prirodzenú vôľu a chuť pomáhať iným
 3. Vhodné osobnostné predpoklady
 4. Dostatočné komunikačné zručnosti
 5. Záujem osvojiť si účinné metódy pomoci
Výcvik je zvlášť vhodný pre povolania psychológ, lekár, sestra, liečebný pedagóg,  špeciálny pedagóg a sociálny pracovník. 

Prvé kurzy - jar 2020

Čo obsahuje vzdelávanie a výcvik?

 • Filozofia, hlavné princípy a odborný prístup terapeuta
 • Metodiky, postupy, terapeutické nástroje a praktické materiály
 • Špecifické verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti terapeuta
 • Neštandardné situácie v terapii a vládanie krízových situácií
 • Prvý kontakt, organizácia terapie, plán terapie a vedenie sedení
 • Legislatíva a etický kódex terapeuta
 • Budovanie a rozvoj vlastnej praxe
 • Prezentácia služieb a efektívny marketing

MÁTE ZÁUJEM O VÝCVIK?

Pridajte sa do našej uzavretej skupiny na Facebooku a budete mať vždy aktuálne informácie o pripravovaných termínoch výcviku.

Kontakty

Inštitút analýzy správania, s.r.o.
Tomášikova 26
82101 Bratislava

Odkazy

www.ias.sk

© 2020 Inštitút analýzy správania, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.